Get Adobe Flash player
English
  Today it's
SocialTwist Tell-a-Friend
Home Dreams & Ambition Quotes

Quotes

Quote Author
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

To accomplish great things, we must not only act, but also dream, not only plan, but also believe.

Om grootse dingen te bereiken, moeten we niet alleen handelen, maar ook dromen, niet alleen plannen, maar ook geloven.

Anatole France

How wrong it is for a woman to expect the man to build the world she wants, rather than to create it herself.

Hoe onjuist is het voor een vrouw om van de man te verwachten de wereld te bouwen, die zij wil, in plaats van deze zelf te creëren.

Anaïs Nin

I have tried 99 times and have failed, but on the 100th time came success.

Ik heb 99 keer geprobeerd en gefaald, maar bij de 100ste keer kwam succes.

Albert Einstein

Anyone who has never made a mistake had never tried anything new.

Iedereen die nog nooit een fout heeft gemaakt, heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd.

Albert Einstein

It is a miracle that curiosity survives formal education.

Het is een wonder dat nieuwsgierigheid voormalig onderwijs overleeft.

Albert Einstein

Excellence is not being the best; it is doing your best.

Uitmuntendheid is niet de beste zijn; het is je best doen.

Quote