Get Adobe Flash player
English
  Today it's
SocialTwist Tell-a-Friend
Home Dreams & Ambition Quotes

Quotes

Quote Author
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Approach the start of each day with something in mind and end the day with one word... DONE.

Benader het begin van iedere dag met iets in gedachten en eindig de dag met één woord... KLAAR.

Quote

The size of your success depends on the depth of your desire.

De grootte van je succes is afhankelijk van hoe diep je verlangen is.

Quote

Don't limit your challenges; challenge your limits.

Begrens niet je uitdagingen; daag je grenzen uit.

Quote

Life is only what we choose to make it.

Het leven is alleen wat we kiezen ervan te maken.

Quote

Happiness is the highest level of success.

Geluk is het hoogste niveau van succes.

Quote

In every problem there is a hidden treasure. It's your job to find it.

In elk probleem is er een verborgen schat. Het is jouw taak om het te vinden.

Quote

Today is the first day of the rest of your life.

Vandaag is de eerste dag van de rest van jouw leven.

Quote

Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another steppingstone to greatness.

Denk als een koningin. Een koningin is niet bang om te falen. Falen is weer een stapje verder naar grootsheid.

Oprah Winfrey

Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you.

Passie is energie. Voel de kracht die komt van concentreren op wat jou enthousiast maakt.

Oprah Winfrey

Luck is a matter of preparation meeting opportunity.

Geluk is een kwestie van voorbereiding ontmoet kans.

Oprah Winfrey

Our mind is the most valuable possession that we have. The quality of our lives is, and will be, a reflection of how well we develop, train, and utilize this precious gift.

Ons brein is het meest waardevolle bezit dat we hebben. De kwaliteit van ons leven is, en zal zijn, een reflectie van hoe goed we dit kostbare geschenk ontwikkelen, trainen en gebruiken.

Brian Tracy