Get Adobe Flash player
English
  Today it's
SocialTwist Tell-a-Friend
Home Dreams & Ambition Quotes

Quotes

Quote Author
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

It doesn't matter if the whole world believes in you, if you don't. So why care if no one does when only you need to believe in yourself?

Het maakt niet uit of de hele wereld in je gelooft, wanneer jij dat niet doet. Waarom zou je je dan druk maken wanneer je alleen in jezelf hoeft te geloven?

Ravindra Ramnares

Work hard, don't lose your focus, let your dreams ignite and the burst of flames take you higher!

Werk hard, verlies je concentratie niet, laat je dromen ontvlammen en de explosie van vuur je hoger brengen!

Ravindra Ramnares

What you declare, you will achieve.

Wat je beweert, zul je bereiken.

Quote

Don't you get it? This very second you could be doing something you love and dream about doing. So do it! NOW!

Begrijp je het niet? Je zou nu iets kunnen doen waar je van houdt en waarvan je droomt om te doen. Dus doe het! NU!

Quote

Good things come to those who hustle while they wait.

Goede dingen overkomen mensen die hard werken terwijl ze wachten.

Quote

Time, patience, and perseverance will accomplish all things.

Tijd, geduld, en volharding zullen alles bereiken.

Quote

To be a winner, all you have to give is all you have.

Om een winnaar te zijn, moet je alles geven wat je hebt.

Quote

Success is more attitude than aptitude.

Succes is meer houding dan geschikt zijn.

Quote

Excellence is not being the best; it is doing your best.

Uitmuntendheid is niet de beste zijn; het is je best doen.

Quote

When everything feels like an uphill struggle, just think of the view from the top.

Wanneer alles voelt als een oplopende worsteling, denk dan aan het uitzicht vanaf de top.

Quote

Approach the start of each day with something in mind and end the day with one word... DONE.

Benader het begin van iedere dag met iets in gedachten en eindig de dag met één woord... KLAAR.

Quote